100% fast stilling som kommunepsykolog til Brønnøy kommune

Om stillingen

Sør-Helgeland søker kommunepsykolog

Kommunene Sømna, Vega og Vevelstad i samarbeid med Brønnøy kommune ledig en 100 % fast stilling som kommunepsykolog med tiltredelse så snart som mulig. Kommunepsykologen vil fungere på tvers av kommunene Sømna, Vega og Vevelstad og vil ha tilholdssted i Brønnøy sammen med kommunepsykolog der. Kommunepsykologen vil kunne knytte seg til det faglige miljøet for psykologer hos psykiatrisk senter YtreHelgeland, her arbeider det syv psykologer knyttet til både barne- og voksenpsykiatrisk behandling. I tillegg er det også et nettverk for kommunepsykologer i Nordland.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen skal ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. Kommunepsykolegen vil arbeide tett sammen med kommunens øvrige tjenester for målgruppen.
 • Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
 • Veiledning og undervisning med fokus på forebygging og tidlig innsats for barn og foresatte. Samarbeid med bl.a. jordmor, helsesøster, barnevern, psykisk helsetjeneste, barnehage og skole.
 • Bistå i videreutviklingen i hjelpetjenestene
 • Systemarbeid. Deltakelse i kommunens tverrfaglige arbeid, utforming av relevant planverk og strategi for satsing på barn og forebygging.
 • Delta i tverretatlig/- faglig team i kommunene
 • Delta i samhandlingsutvalg for psykisk helse
 • Bidra i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Gjennomføre klinisk behandling når det er riktig og nødvendig samt henvisning til spesialisthelsetjenestene
 • Veiledende rolle i POSOM (psykososialt kriseteam)

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog/psykologspesialist. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge.

 

Vi ønsker personer som har

 • et engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • god relasjonskompetanse
 • evne til faglig refleksjons og til å arbeide strukturert og selvstendig
 • gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser
 • interesse og evne for tverrfaglig samarbeid
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Faglig veiledning/oppfølging og tilknytting til fagmiljø for psykologer
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger

Spørsmål om stillingen

Leder for barne- og familiesenteret, Sturla Ditlefsen: 750 12 023 / 900 35 572

Generelt

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Fast
SØKNADSFRIST:
28.05.2019
Merk deres søknad med Hälsopersonal.se