Ullensvang Herad søker sjukepleiar i 100%

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. Omsorgstenesta aust har base på Bråvolltunet, Kinsarvik.

Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleie alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Bråvolltunet sjukeheim er et ressurssenter innen eldreomsorg i Kinsarvik.

Vi yter tenester til 24 beboere, en somatisk langtidsavdeling, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom. I tillegg heimesjukepleie tenesta for 50 brukere.

Det er ledig ein fast stilling som sjukepleiar i 100%

i turnus dag/kveld og helg muligheit for langvakter kvar 4:e helg  frå med 26.08.2019

Sjukepleiarstudentar kan søke.

Det er ikkje ynskjeleg å dela opp stillingane i mindre brøker!

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging, pleie, omsorg og behandling av beboere/brukere
 • Tilrettelegge for og delta i aktiviteter
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper
 • Være en god rollemodell og veilede andre ansatte
 • Være arbeidsleier

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierutdanning med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid med eldre er ønskelig
 • Relevant videreutdanning er en fordel
 • Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Beherske de vanligste dataverktøy og CosDoc godt

Utdanningsretning

 • Sjukepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Må like å jobbe med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • Ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst
 • Ha evne og vilje til fleksibilitet
 • Se muligheter og løsninger

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Me ser gjerne at søkjarar har gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Jørgen Ninn, tenesteleiar aust, for meir informasjon

tlf. 53 67 10 72 eller 91338570

Søknad merka ST. nr. 19/410  og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

Søknadsfrist: 31.05.2019

Ansettelsesform

Fast
Merk deres søknad med Helsejobbnorge.no