Vernepleier til Porsanger Kommune

Porsanger kommune, Lakselv
Om tjenstestedet:Trekløveren er en tjeneste i den kommunale helsetjenesten, der beboere i 16 omsorgsboliger får sine bistandsbehov dekket fra fast tilknyttet døgnbemanning. Tjenesten har 3 enheter der ansatte yter bistand til beboere med henholdsvis utviklingshemming, demens og psykiske utfordringer. Avdelingen har 25 årsverk fordelt på vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiearbeidere. Arbeidet er variert og gir våre ansatte mange faglige utfordringer.Følgende stillinger er ledig ved Trekløveren:100% stilling – vikariat til 26.01.202091,9% stilling – vikariat til 10.05.2020

Vi søker deg som er verne- eller sykepleier eller har en annen 3-årig helse og sosialfaglig utdannelse.

Stillingene inngår for tiden i en 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg. Den som ansettes må påregne seg å jobbe ved alle avdelinger internt på Trekløveren. Stillingen vil være underlagt avdelingsleder ved Trekløveren. Politiattest må leveres før tiltredelse.

Stillingenes innhold:

 • Faglig ansvar med primærkontaktansvar
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Veiledning og faglig opplæring i avdelingen
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre
 • Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner

Personlig egnethet:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tar ansvar og er positiv
 • Løsningsorientert
 • Være en del av, og bidra til, et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Lønn:

Lønn i henhold til tariff med kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning.

Nærmere opplysninger:

For ytterligere spørsmål kontakt avdelingsleder Helene Isaksen på tlf 46 54 57 38 eller e-post helene.isaksen@porsanger.kommune.no.

Søknad på stillingen:

Søknad sendes via link på denne siden, ”søk stillingen”.

Merk deres søknad med Hälsopersonal.se

Søknadsfrist: 11. august 2019

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no