Miljøterapeut / miljøarbeidere til Porsanger Kommune

Porsanger kommune, Lakselv
Om tjenestestedet:Trekløveren er et tjenestetilbud som er underlagt den kommunale hjemmetjenesten, der beboere i omsorgsboliger får sine bistandsbehov dekket fra fast tilknyttet bemanning. Tjenesten har 3 enheter som yter bistand henholdsvis til mennesker med utviklingshemming, demens og psykiske lidelser. Tjenesten har en avdelingsleder som leder rundt 28 årsverk fordelt på vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiearbeidere. Ansatte går i 3-delt turnus i et til tider hektisk men trivelig miljø. Arbeidet er variert og gir våre ansatte mange faglige utfordringer.Følgende stillinger er ledig:

Vi søker nå nye ansatte som kan jobbe opp mot en ungdom med utviklingshemming. Jobben består i å bistå tjenestemottaker i dagliglivet, på de arenaer som tjenestemottaker deltar på, som skole, hjemme, på tur og andre fritidsaktiviteter. Arbeidet vil være organisert som turnusarbeid, med helgejobb.

Vi søker etter:

1 x 76,64% stilling som miljøterapeut / miljøarbeider

2 x 66,78% stilling som miljøarbeider

Krav til stillingene:

 • Til 76,64% stilling ønsker vi deg som har 3-årig helse og sosialutdanning, eller fagbrev innenfor barn og ungdom / helse
 • Til 66,78% stillingene ønsker vi fagarbeidere eller pleiearbeidere
 • Politiattest må leveres før tiltredelse.

Arbeidet vil bestå i:

 • Være med på skole og andre aktiviteter
 • Miljøarbeid
 • Være med å utarbeide og jobbe etter tiltaksplan
 • Være en omsorgsperson
 • Være med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med familie, andre yrkesgrupper og spesialisthelsetjenesten
 • Delta aktivt for å levere et faglig forsvarlig tjenstetilbud til tjenestemottaker
 • Bruke tegnspråk, opplæring vil bli gitt
 • Bistå i dagligdagse gjøremål

Dersom tjenestemottaker av ulike grunner ikke ønsker bistand fra miljøarbeider enkelte dager, må du være forberedt på å jobbe ved Trekløveren. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidet utføres i stor grad på skole og i tjenestemottakers hjem. Avdelingsleder ved Trekløveren vil være nærmeste leder. Arbeidet planlegges i samarbeid med tjenestemottaker og foreldre.

Vi søker deg som:

Vi søker deg som er positiv og liker å ta i et tak. Du må like å være ute og evne å jobbe selvstendig. Det er fint om du behersker samisk og har kjennskap til den samiske kulturen. Det er ønskelig med førerkort klasse B. Personlig egnethet vektlegges.

Lønn:

Lønn i henhold til tariff med kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning.

Nærmere opplysninger:

For å vite mer om stillingene kan du kontakte avdelingsleder ved Trekløveren Helene Isaksen på tlf 46 54 57 38 eller e-post helene.isaksen@porsanger.kommune.no eller fagkonsulent Christina Masternes Korslund på tlf 40 46 06 23 eller e-post christina.korslund@porsanger.kommune.no.

Søknad på stillingen:

Søknad på stilling sendes elektronisk via link på denne siden, ”søk stillingen”.

Merk deres søknad med Hälsopersonal.se

Søknadsfrist: 11.august 2019

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no